Brett samarbete möjliggör unikt klimatmärkt sortiment hos Mat.se

2019.11.12

Informationen på produkten fungerar som jämförelsepris i kronor/kg – fast för klimatpåverkan

Informationen på produkten fungerar som jämförelsepris i kronor/kg – fast för klimatpåverkan

Mat.se lanserar idag den största klimatmärkningen av livsmedel som någonsin gjorts och omfattar cirka 3 000 matvaror. Den unika klimatdatabasen har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet RISE, Axfoundation och Axel Johnson. En färsk undersökning visar också att konsumenter är beredda att ändra sina köpbeteenden för att minska klimatpåverkan.

En tydlig klimatmärkningen på produktnivå i kombination med innovativa lösningar gör det enkelt för kunden att jämföra livsmedlens klimatpåverkan. De kunder som vill göra medvetna val kan nu påverka sin matkasses klimatavtryck under tiden man handlar.

Varje produkt har fått ett eget klimattal
​Satsningen är unik i världen då ingen butikskedja har genomfört klimatmärkning av livsmedel i så här stor skala tidigare. Cirka 3 000 produkter i sortimentet har märkts med egna klimattal med hjälp av en analys baserad på livscykel. Ett flertal parametrar påverkar det slutliga värdet, till exempel varans odlingsmetod, förädlingsprocess och transport.

Ett jämförelsetal som kr/kg – fast för klimatpåverkan
​Informationen på produkten fungerar efter samma princip som jämförelsepris i kronor/kg. Enheten CO2e/kg visar vad ett kilogram av det valda livsmedlet motsvarar i koldioxidekvivalenter, det vill säga utsläpp av olika växthusgaser. Mat.se har fokuserat på att märka produkter som köps ofta och i stor mängd.

Livsmedel utgör 25 procent av hushållens klimatavtryck
​Idag kommer 25 procent av hushållens klimatpåverkan från livsmedel. Samtidigt visar studier att konsumenter kan halvera sin klimatpåverkan från livsmedel genom att ha tillräcklig kunskap om vilken klimatpåverkan olika livsmedel har och därmed välja de mer klimatsmarta alternativen.

”För oss på Axfoundation har målet varit att bidra till tillförlitlig och enkelt kommunicerbar klimatdata som kan användas av dagligvaruhandeln och food service gentemot konsumenter för att stimulera mer hållbara val. Målet är att klimatdatan i ett första steg delges andra bolag inom Axel Johnson-koncernen och mer långsiktigt kan spridas och skapa nytta till så många aktörer som möjligt.” – Hanna Skoog, Axfoundation

Mat.se har under arbetet med databasen gjort tester som tydligt visar att kunderna är intresserade och villiga att anpassa sina inköp utifrån till matens klimatavtryck. Genom att exempelvis potatis, ris och pasta visades bredvid varandra i online-handeln, kunde konsumenterna jämföra olika produkters klimatpåverkan. Totalt sänktes matinköpens klimatpåverkan med i genomsnitt sju procent för de konsumenter som deltog i testet.

Brett samarbete möjliggör ny klimatdata
​Arbetet med att ta fram en databas med tusentals klimatmärkta matvaror har möjliggjorts med stöd från Axfoundation, samt Axfoods huvudägare Axel Johnson.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion

Projekt inom Hållbar produktion och konsumtion