Denise Jönsson

Denise Jönsson arbetar som platskoordinator på Torsåker Gård. Hon ser till hela husets generella drift och även att de systematiska arbetsmetoderna efterföljs utifrån Axfoundations värdegrund. Hon samarbetar med samtliga leverantörer och säkerställer bland annat alla produkter (möbler och interiör) har producerats så hållbart som möjligt. 

Denise har tidigare erfarenhet från evenemang och projektledning samt arbetsmiljöfrågor och internationellt arbete i Balkanregionen kring mänskliga rättigheter, och befolkningens politiska engagemang. Hon har studerat hälsopedagogik och bland annat drivit projekt på ungdomsgårdar med syfte att visa på kopplingen mellan snabbmat och utåtagerande beteende och hur detta går att förändra.