Efter ett år i Pakistan – vad har hänt?

2018.01.31

På projektvisit i Pakistan! Nu vet vi att det ger resultat. Kvinnorna leder möten, utgör hälften av de nybildade bondeorganisationerna och männen tycker dessutom det är bra. Det blir bättre beslut när kvinnorna är med, säger de. Vattenbesparande risodlingsteknik lärs ut, kontakter skapas mellan småbönder och forskare, risexperter och exportörer – som betalar bättre eftersom mellanhänderna inte behövs längre. Gamla föreställningar som att fuktigt ris som väger mer ger mer betalt byts ut mot fakta; riskorn med låg fuktighetsgrad är lika med bättre kvalitet.

Projektets första fas är 18 månader och görs ihop med Axfood, Oxfam och Doaba Foundation i Punjab. Sida är delfinansiär. Basmatiriset hamnar i Garants rispaket. Fortfarande finns utmaningar, men vad som åstadkommits detta första år har överträffat våra förväntningar. Läs bloggen om resan av Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig på Axfood.

Kontakt

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion