”Vi är faktiskt ganska duktiga på integration!” – Hans Lööf

Möt Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH som visar att immigration innebär en långsiktig positiv nettoeffekt och ger en ekonomisk fördel i nästan alla utvecklade industriländer. Det är en dramatisk fokusering på kostnader, menar Lööf. I själva verket har invandringen stora positiva effekter på tjänste- och tillverkningssektorn. Och Sverige är bäst på integration, enligt IMF!

#vinnvandring

Intervjuer