Invandrad arbetskraft oumbärlig för Sverige – Peter Lundqvist

Invandrad arbetskraft är en oumbärlig del av Sveriges gröna branscher, menar Peter Lundqvist som är professor i Arbetsvetenskap vid SLU. Han har specialstuderat vad invandrad arbetskraft betyder för Sverige och svenska arbetsgivare verksamma inom grönsaksodling, skogsnäringen och liknande gröna branscher. Möt honom i ett samtal om värden, värderingar och ta del av hans unika insikter om invandrad arbetskraft i Sverige.

Intervjuer