Gröna Sverige stannar utan invandrad arbetskraft – Katarina Novák

Sveriges gröna branscher klarar sig inte utan invandrad arbetskraft, säger Katarina Novák som är VD för SLA. Arbetsgivareföreningen företräder 4 000 företag i Sverige som är verksamma inom gröna sektorer. SLA vill att social hållbarhet ska synas mycket mera, även för svenska varor.

När konsumenter väljer produkter ska de också kunna förstå om de är producerade med bra villkor för arbetskraften. Se Novák berätta om medlemsföretagens inställning till invandrare som arbetskraft, om hinder och att Sveriges innovationskraft beror på invandrad arbetskraft. Dessutom får vi veta vilken innovation som SLA:s VD önskar blir verklighet.

Intervjuer