”Svenska med Baby”, föräldrar öppnar Sverige – Anna Libietis

Svenska med Baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. I grupper bestående av föräldralediga arbetar de för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska. Möt Anna Libietis i ett samtal om hur ömsesidiga möten, joller och lek kan användas som metod för att skapa ett öppnare Sverige.

Intervjuer