Kompis Sverige: Integration på individnivå – Natassia Fry

Kompis Sverige matchar nya och etablerade svenskar med utgångspunkt från intressen och familjesituation för att initiera vänskapsrelationer. Med målet att skapa ett Sverige utan vi och dem. Möt Pegah Afsharian och Natassia Fry i ett samtal om hur nya vänskapsband kan knytas och om integration på individnivå.

Kompis Sverige är en del av Axfoundations projekt ÖppnaDörren som syftar till att bredda nätverk mellan etablerade och nya svenskar.

Www.oppnadorren.org

Intervjuer