Vikten av biologisk mångfald – Alexandre Antonelli

Det finns många anledningar att arter försvinner och biologisk mångfald förloras. Miljöförstörelse, exploatering av arter, klimatförändringarna, föroreningar och olika miljögifter, invasiva arter och sjukdomar… Det är några av många saker som hotar den biologiska mångfalden på jorden. Så varför behöver vi bry oss? Det finns två huvudanledningar enligt Alexandre Antonelli:

Vi hämtar mycket från naturen, allt från maten vi äter, till byggnadsmaterial, och det vi har på oss. Den biologiska mångfalden handlar också om många tjänster som naturen ger oss: Pollenering, kemiska kretslopp, klimatreglering, och bättre vatten och luft. Sedan handlar det om egenvärde. Människor måste börja inse att de andra arterna inte är här för oss. Vi är en del av naturen, en av miljoner arter, och vi har fått stor makt och kan bestämma många andra arters öden.

Axfoundation anordnar återkommande seminariet Människans Natur. Under devisen – Act to inspire & Inspire to act – samlas forskare, beslutsfattare och praktiker för att tillsammans ta sig an de stora knäckfrågorna för en hållbar utveckling. ”Gräv där du står” var det nionde seminariet och hölls på Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem, i Upplands Väsby den 31 maj 2022. Då passade Axfoundation på att ta en pratstund med en av talarna – Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien.

Intervjuer