Matchar mångfald och styrelseplatser – Cathy Winter

Cathy Winter är chef för Maytree Foundations projekt DiverseCity OnBoard. Det är ett kanadensiskt projekt som arbetar för att säkerställa att styrelser i ideella och offentliga organisationer representerar befolkningen de tjänar. Mångfald är en nyckelfaktor för att få välfungerande styrelser.

Projektet samlar kvalificerade kandidater med utländsk bakgrund och hjälper organisationer komma i kontakt med lämpliga potentiella ledamöter. Hittills har över 700 ledamöter tillsats med hjälp av DiverseCity OnBoard och fler än 650 organisationer deltar.

Intervjuer