Vad får en människa att ändra sig och sitt beteende? – Maria Wolrath Söderberg

Enligt Maria Wolrath Söderberg är vi svenskar ganska välinformerade om att vi har ett allvarligt problem med klimatet. Och de flesta bekänner sig också till en hållbar livsstil. Man vill lämna en bättre värld efter sig. Och ändå hör vi till de värsta bovarna på jorden när det gäller utsläpp. Hur kommer det sig?

Hur är det möjligt att vi kan leva med den här krocken mellan vår kunskap och hur vi faktiskt beter oss? Vi har kunskap, och vi har teknologi. Det är inte riktigt där problemet är, menar Maria Wolrath Söderberg, även om vi såklart behöver mer innovation och mer forskning på olika sätt.

Trögheten sitter mycket på beteendesidan. Det gäller både hos individer som faktiskt behöver ändra vanor och ställa om, och det gäller på systemnivå där politiker är rädda för att göra förändringar eller ställa krav. Jag tror också att om vi får reda på mer om det så har vi också en nyckel för att jobba med klimatproblem.

Axfoundation anordnar återkommande seminariet Människans Natur. Under devisen – Act to inspire & Inspire to act – samlas forskare, beslutsfattare och praktiker för att tillsammans ta sig an de stora knäckfrågorna för en hållbar utveckling. ”Gräv där du står” var det nionde seminariet och hölls på Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem, i Upplands Väsby den 31 maj 2022. Då passade Axfoundation på att ta en pratstund med en av talarna – Maria Wolrath Söderberg, Lektor i retorik på Södertörns högskola.

Intervjuer