Demokratins utveckling en ödesfråga – Hans Lööf

Är låga löner bra eller inte? Ska vi ordna fler enkla jobb eller mer utbildning? Och hur påverkas demokratin av invandringen? Hör Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH som också deltog på seminariet “Från invandring till vinnvandring – om migrationens värdeskapande” på Handelshögskolan i samarbete med Misum den 22 mars 2016. #vinnvandring

Intervjuer