Hur lever vi ut våra värderingar – Ärebiskop Antje Jackelén

Sveriges Ärkebiskop Antje Jackelén i samtal om vår samtid med Sydsvenska Dagbladets ekonomiredaktör Thomas Frostberg och moderator Johanna Koljonen på Axfoundations årliga evenemang Människans Natur.

Intervjuer