Nationalpopulism – Matthew Goodwin

I europeiska länder stiger de nationalpopulistiska rörelserna. Enligt Matthew Goodwin, professor vid University of Kent, är några av de bidragande faktorerna en snabb samhällelig, demografisk och ekonomisk förändring. Hur kan vi förstå rötterna, uppkomsten och effekten av nationalpopulism i traditionella liberala demokratier

Matthew Goodwin menar att man alltför länge låtit myter och snuttefiltar förklara framväxten av en allt mer extrem populism – utan att faktiskt agera. Han menar också att spänningen mellan medelklassens liberala tjänstemän och den socialkonservativa arbetarklassen är det som ligger bakom det överlag dramatiskt minskande stödet för socialdemokratin i Europa.

”Frågan som vänsterpartier och mittenpartier i Europa bör ställa sig nu är inte ’Hur kan vi återfå makten?’ utan ’Hur kan vi överleva?’ Och jag är orolig att detta kommer att bana vägen för en mycket mer polariserad politik”. – Matthew Goodwin.

När Axfoundation för åttonde gången anordnade Människans Natur i april 2019 tog sig experter an naturen, kroppen, samhället, haven och klimatet – alla med siktet att komma under ytan. Vi passade på att intervjua Matthew Goodwin, professor vid University of Kent.

Intervjuer