Svensk demokratis gränser utmanas av ungas engagemang – Erik Amnå

Hur påverkas svensk demokrati av unga människors sätt att engagera sig politiskt? Erik Amnå berättar att nya gränsdragningar uppstår när politik och demokrati utmanas av ungas omväxlande passiva och aktiva engagemang.

Politiska partier behöver förnya sina sätt att engagera unga och samtidigt har Sverige en demokratisk modell som fungerat väldigt väl i snart hundra år. Samtal om förändring och utveckling av demokratin behövs och är för få, menar Amnå.

Erik Amnå är professor i statskunskap vid Örebro universitet där han samordnar Youth & Society, som är en mångvetenskaplig forskargrupp som bland annat bedriver den sjuåriga studien om ungas politisk socialisation. Och han talade på Axfoundations årliga evenemang Människans Natur på temat gränser.

Intervjuer