Maytree Foundation: Gör mångfald till framgångsfaktor – Ratna Omidvar

Maytree är en privat stiftelse som grundades 1982 i Kanada. Stiftelsen är världsledande på att arbeta för integration och hur man kan ta tillvara på utrikesföddas kompetens och erfarenhet i arbetslivet. Maytree driver och samordnar en mängd projekt och arbetar också för att sprida goda exempel internationellt. Vi träffade Ratna Omidvar, Maytrees ordförande, i ett samtal om ledarskap, invandring, integration och mångfald.

Intervjuer