Om Inkluderande Samhälle – Antonia Ax:son Johnson

I samband med Axfoundations 25-årsjubileum spelades en serie intervjufilmer in. I filmerna ger grundaren Antonia Ax:son Johnson sin personliga syn på världens hållbarhetsutmaningar och hur Axfoundation tar sig an dem. I just den här filmen berättar Antonia om arbetet med programområdet Inkluderande Samhällen, ett arbete som pågick fram till 2020.

”Mångfald är viktigt för Sveriges utveckling. Därför driver vi ÖppnaDörren, ett initiativ som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar.” – Antonia Ax:son Johnson och berättar hur hon tänker kring utanförskap och vad vi kan göra åt det.

Om utanförskap och att våga öppna dörren

För grundaren Antonia Ax:son Johnson är öppna dörrar något djupt personligt. Hon kom till Sverige som 9-åring och vet hur det känns att känna sig utanför.

– Den känslan som jag minns så starkt har följt mig hela livet. Hur skulle jag någonsin få vänner? Hur skulle jag någonsin förstå kulturen, förstå hur människor pratade med varandra och vad de menade? Jag tror att jag under hela mitt liv har jag sökt mig till människor som har en annan bakgrund, en annan historia. Då och då känner jag i hjärtat det där igenkännandet, att vara främmande.

”När vi började diskutera i Axfoundation ska vi ta ett sådant här initiativ, så blev det så självklart att säga; Javisst! Det är precis det här vi ska göra och det är precis nu vi ska göra det.”

– Vi har inom Axfoundation känt att det viktigaste av allt är att man kan mötas i öppna möten, i samtal, och på olika sätt beroende på var man befinner sig i sina olika livsfaser. Så därför har man en möjlighet att gå in på ÖppnaDörren.se och se vad som skulle passa mig.

– Jag tror att det finns några nyckelpoänger i hur man som främmande, som jag var, ska kunna våga öppna sin egen dörr. Det kan vara att man behöver en kompis, man kan vara ung och behöva en kompis, men man kan också vara äldre och behöva en kompis. Det kan vara att man just fått barn och behöver tala med andra mammor som har fått barn. Det är också ett sätt att mötas. Man kan behöva komma till ett hem och verkligen känna det här fantastiska välkomnandet som så många svenskar har visat och öppnat upp dörren för. Och man kan behöva ett arbete. För det är ju ändå tycker vi inom Axfoundation, att det är det allra allra viktigaste sättet att bli en del av Sverige. Men också att tillföra det man har med sig, sin kultur, sina erfarenheter, sin visdom och livskloksak som så många av de människor har som har kommit hit.

7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter

Samtidigt som det idag finns en stor grupp människor utländsk bakgrund i Sverige som söker jobb och som har en relevant utbildning i bagaget, så råder det inom vissa yrken brist på arbetskraft.

– 7 av 10 jobb i Sverige får man genom sitt nätverk. Inom initiativet Yrkesdörren så säger vi till en person som är svensk att vi önskar oss bara en timme av din tid och sedan säger vi till den som kommer från ett annat land att vi önskar en timme av din tid. Låt oss då koppla ihop de här två personerna i ett samtal kring hur får man jobb, var får man jobb, var ska man leta, hur skriver man ett CV, hur ska man beskriva sin erfarenhet.

– Jag hade själv ett fantastiskt sådant möte med en ung man från Syrien och vi diskuterade hur ska han berätta om sin erfarenhet och hur ska han översätta det så att den han möter ska förstå att det är det här han kan och det här han kan tillföra. Jag tror att mötet, samtalet, möjligheterna att förstå det svenska och också för oss svenskar att förstå de som kommer från andra länder, det är helt avgörande för att det här ska kunna fungera.

Våra program