Samarbete för hållbara systemlösningar – Torgny Gunnarsson

Digital transformation är ett tema som har funnits länge. Allt fler pratar allt mer om en hållbar affärstransformation som är möjliggjord genom digitalisering och teknologi. Torgny Gunnarsson som är vice VD för Combient Group menar att utmaningen är att få detta att hända på riktigt så att det blir en riktig förändring istället för en kurskorrigering.

För att lyckas krävs att flera, inte bara bolag från näringslivet, utan också aktörer i samhället i stort, kommer ihop dessa frågor. För då kan vi få effekt på riktigt. Och där kan vi hitta lösningar exempelvis inom värdekedjor.

Axfoundation anordnar återkommande seminariet Människans Natur. Under devisen – Act to inspire & Inspire to act – samlas forskare, beslutsfattare och praktiker för att tillsammans ta sig an de stora knäckfrågorna för en hållbar utveckling. ”Gräv där du står” var det nionde seminariet och hölls på Torsåker gård, Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem, i Upplands Väsby den 31 maj 2022. Då passade Axfoundation på att ta en pratstund med en av talarna – Torgny Gunnarsson, Vice VD Combient Group.

Intervjuer