Rädsla, tolerans och migration – Morten Kjaerum

”Det finns många faktorer av rädsla som går samman. Det är lätt att titta på ’de andra’, att projicera sin rädsla i den personen som nu speglas mycket i muslimer och flyktingar som anlände till Europa.”

Lyssna på Morten Kjaerum, Direktör för Raoul Wallenberg-institutet om ”Rädsla, tolerans och migration” i en exklusiv intervju från oktober 2017 på Fotografiska, Stockholm, i samband med Axfoundations konferens Sanning och konsekvens.

Filmad av @ Fanzingo / Irene Lopez.

Intervjuer