Miljöverkstan: Unga upptäcker naturen – Frances Lucas

Miljöverkstan är ett projekt med rötterna i Flatens naturreservat söder om Stockholm. Här får barn och unga som inte har en självklar relation till naturen upptäcka och skapa på temat hållbarhet. Med pedagogisk finess och bredd får de använda alla sina sinnen och krafter för att finna att de redan är ett med naturen och förstå vad det innebär för långsiktig hållbarhet.

Frances Lucas leder verksamheten i Miljöverkstan och vi mötte henne i ett samtal om unga och hållbarhet.

Miljöverkstan är ett projekt som får stöd från Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

Intervjuer