Världens första TV-playtjänst för språkutveckling

2016.10.26

I samband med Social Innovation Summit 25-26 oktober släpptes appen SVT Språkplay – en separat SVT Play-app med interaktiva undertexter till femton vanliga invandrarspråk. Språkplay är ett verktyg för alla som vill utveckla sitt svenska språk.

– SVT:s utbud är perfekt för att börja förstå det svenska samhället och i appen kan du nu dessutom träna på det svenska språket, säger Niss Jonas Carlsson, ordförande i Språkkraft, som stöds av bland andra Axfoundation.

Appen fungerar så att man väljer fritt med valbar text eller bland appens rekommenderade program, till exempel ”Nyheter på lätt svenska”. Då öppnas en videospelare där orden i undertexterna är klickbara. Översättningen av orden visas på det språk som du tidigare har angivit som ditt förstaspråk. Det går också att göra integrerade språkövningar i undertexterna.

Språkstöd ges för engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska och azeriska.

Appen finns på ”SVT Språkplay” i App store (iOS version 8 och senare) och Playstore (Android version 4.1 och senare)

SVT Språkplay har tagits fram i ett samarbete mellan den ideella organisationen Språkkraft och Sveriges Television. För att testa appen arbetar Språkkraft med bland annat Sveriges Ensamkommandes Förening som besöker HVB-hem, gruppboenden och asylboenden. Där hjälper de användare komma igång och lyssnar på deras kommentarer. Språkkraft har erhållit finansiering från bland andra Vinnova, Internetfonden, Axfoundation, Dusan Stojanovic, Studiefrämjandet och TNG rekrytering och bemanning.

Artiklar