Seminarium om migrationens möjligheter

2016.03.24

”Den misstänksamhet som har byggts upp gentemot ’de andra’ har blivit ett gift i samhällskroppen./…/ I den här situationen är det viktigt att vi inte tappar kompassriktingen. Vi måste stå upp för våra grundläggande värderingar och principer, och inte falla i den rädslans fälla som extrema politiska grupper försöker gillra.”

Så inledde FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson seminariet ”Från invandring till vinnvandring” som arrangerades av Axfoundation i samarbete med Misum/Handelshögskolan i Stockholm den 22 mars 2016. Hör hela talet här.

Inbjudna talare var forskare, entreprenörer, näringslivsprofiler och representanter från kommun-, myndighets- och kultursfären. Syftet med eftermiddagen var att lyfta ett annat perspektiv kring migration och invandring än det förhärskande, som i Sverige och inte minst i andra europeiska länder präglats av protektionism och negativa förväntningar, snarare än medkänsla och möjligheter. För vem är drabbad av ”flyktingkatastrofen”, vi européer eller de som flyr?

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård som berättade att svensk ekonomi mår utmärkt. ”Vi har en bra tillväxt, en god export och ökad privat konsumtion. Arbetslösheten går ned, och migrationen är en bidragande orsak till en förstärkt tillväxt”, menade Strannegård. Han pekade också på landets stora behov av arbetskraft i olika yrkesgrupper.

Läs Strannegårds tal här: Vinnvandring

Övriga talare var Golnaz Hashemzadeh Bonde som är VD på Inkludera Invest, professorerna Hans Lööf (nationalekonomi, KTH) och Karl Wennberg (företagsekonomi, Handelshögskolan), statssekreterare Erik Nilsson från Arbetsdepartementet, Musse Hosseini som är ordförande i  Sveriges ensamkommandes förening, Maureen Hoppers från ÖppnaDörren,

Maria Frithz Warg från RAMP/Handelshögskolan, Pia Anderberg som är direktör HR och förnyelse på Axel Johnson AB, Magnus Berg från Ledarna (fd Migrationsverket), Pia Höök som är Global Diversity Manager på Skanska och Rani Kasapi, kulturchef i Botkyrka kommun och belönad som Årets mångfaldhetschef 2014 för sitt arbete på Riksteatern. Moderatorer var tf professor Lin Lerpold, Handelshögskolan samt Maureen Hoppers och Viveka Risberg, programansvariga på Axfoundation.

I slutet av dagen bjöds på mingel och DJ i atriet utanför aulan.  Se hela programmet här. Agenda_vinnvandring

Artiklar