Webbutbildning om hållbarhet hos 95 bolag

2016.09.21

Det senaste året har Axel Johnson International tagit flera viktiga steg i sitt hållbarhetsarbete. Med 95 bolag spridda i 25 länder har det har funnits ett stort behov av utbildning till alla 2 700 anställda. Samtidigt är bolagen är små med cirka 50-100 anställda och utspridda över hela världen. Att sprida kunskap om hållbarhet och etik har varit en utmaning.

En webbutbildning blev lösningen, framtagen av Det Naturliga Steget. Med hjälp av Axfoundation har utbildningen översatts till elva språk vilket gör att den når ända ut till verkstadsgolven. Den finns nu på engelska, franska, spanska, tyska, norska, finska, danska, holländska, estniska, polska och italienska. Webbutbildningen lanseras under september månad. Ambitionen är den ska genomgås en gång vartannat år.

– Genom att använda en framtagen utbildning som beskriver begreppet hållbarhet så startar vi tankarna bland de anställda. Nästa steg blir att utbilda kring vad hållbarhet är för Axel Johnson International, säger Åsa Holmgren som är hållbarhetschef på bolaget.

Axel Johnson International är en teknikdistributör och leverantör av tjänster och lösningar till industrin. www.axinter.se.

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion