#veckansyrkesdörr – Breddade nätverk gynnar alla!

2016.10.17

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet. Yrkesdörren är den del av ÖppnaDörren och ett initiativ av Axfoundation. Genom initiativet Yrkesdörren vill vi möjliggöra möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk tillsammans med nya svenskar som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland.

Genom Yrkesdörren kan den som är ny i Sverige registrera sig för att träffa någon som är etablerad i Sverige för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

“Looking for a new job or trying to establish more professional contacts can be daunting for non-native Swedes, so this service really helps with making the initial contact that much easier and accessible.”

– Petrine som matchats genom Yrkesdörren

Sedan lanseringen den 16 november 2015 har över 1000 möten genomförts, nästan det dubbla årsmålet. Flera av mötena lyfts fram under #veckansyrkesdörr i sociala medier.

Besök gärna oss på Facebook, Instagram och LinkedIn eller följ oss i media.

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. Målet är ett vara en katalysator som utmanar, väcker debatt, inspirerar, sprider kunskap och driver processer inom sociala och miljörelaterade frågor.

 

Artiklar