Pressinbjudan: Blockkedjan skapar möjligheter för spårbarhet och transparens i livsmedelskedjan 

2017.11.23

Blockkedjan skapar möjligheter för spårbarhet och transparens i livsmedelskedjan.

Skandaler inom livsmedelsfusk och ökad medvetenhet om miljömässiga och sociala förhållanden i produktionsländer gör att konsumenter ställer allt större krav på information om maten de äter. Livsmedelskedjor är de mest komplexa och fragmenterade leverantörskedjorna i världen vilket gör transparens och spårbarhet till en stor utmaning för livsmedelssektorn. Lösningen på problemet kan vara blockkedjan, en teknik som genom en distribuerad databas säkerställer transaktioner och information mellan parter i en kedja, där varje länk i kedjan blir digitalt identifierbar och kontrollerbar.

Under 2017 har Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, SLL och Kairos Future genomfört en förstudie för att identifiera möjligheter med blockkedjetekniken för spårbarhet och transparens av livsmedel. Förstudien har kartlagt vilka satsningar inom livsmedelskontroll och spårbarhet som pågår i Sverige och EU och vilka tekniker och projekt som kan vara värdefulla att känna till för att bygga lösningar med blockkedjan i framtiden. Resultatet av förstudien presenteras på presseminaret den 29/11 och identifierar tre användningsområden där blockkedjan kan bidra till ökad transparens och spårbarhet vad gäller livsmedel.

Här finns hela pressinbjudan.

Datum: 29 november, Tid: 09.00-10.15
Plats: Kairos Futures lokaler, Västra Järnvägsgatan 3
För pressanmälan och anmälan av särskilt inbjudna kontakta Sara Lundquist, kommunikationsansvarig Kairos Future, på  eller 070 219 09 29.

Medverkar från projektet gör:
Carolina Sachs, generalsekreterare, Axfoundation
Pauline Göthberg, nationell samordnare, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
Robin Exman, affärsutvecklingsdirektör, Martin & Servera
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus
Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future
Hanna Skoog, Junior projektledare, Axfoundation

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion