Oxfam vidtar åtgärder för whistleblowing och transparens

2018.02.19

Axfoundation samarbetar med Oxfam i risprojektet i Pakistan. Med anledning av anklagelserna om sexuellt utnyttjande gjorda av Oxfamanställda i samband med insatsen på Haiti efter jordbävningen 2010, har vi bett Oxfam klargöra vilka åtgärder som vidtagits. Vi har också begärt att organisationen säkerställer att policies och rutiner som förhindrar alla former av trakasserier finns på plats i alla instanser i projektet i Pakistan. Nedan berättar Niclas Holm på Oxfam Sweden om vilka åtgärder som vidtagits.

”Vi tar ansvar för det som har hänt och Oxfams främsta prioritet är att stå upp för de kvinnor och flickor som blev utsatta och att se till att inga former av övergrepp sker inom vår organisation. Vårt arbete med att stärka kvinnors rättigheter, särskilt i utsatta situationer är centralt för Oxfams värderingar och som en sådan organisation har vi ett särskilt ansvar att skydda de människor vi finns till för att hjälpa, våra anställda, partners och volontärer från övergrepp och utnyttjande. Det är uppenbarligen så att vi och vår bransch, liksom andra branscher, tyvärr inte är immuna mot personer som trakasserar, diskriminerar och begår övergrepp. Men detta måste få ett stopp!

Så snart Oxfam fick kännedom om anklagelserna i Haiti startades en internutredning som resulterade i att fyra personer som var anställda av Oxfam Storbritannien avskedades 2011. Tre personer, inklusive landschefen, sade själva upp sig innan utredningen avslutats. Oxfam delade med sig av information om händelsen till media, givare och andra aktörer, som Storbritanniens organ The Charity Commission. Men i efterhand har vi lärt oss att vi kunde ha varit mycket tydligare med orsakerna till uppsägningarna och avskedanden. Trots att vi gjort många förändringar är det ändå tydligt att vi inte gjort tillräckligt och vi arbetar med det men vi måste göra mer och agera snabbare. Arbetet innefattar även samarbete med myndigheterna och andra organisationer för att få bort allt typ av utnyttjande inom vår sektor.

Efter händelser i Haiti 2011 gjorde Oxfam bland annat detta:

 • Satt upp en whistleblowing-linje för att ge personalen bättre möjlighet att rapportera om missförhållanden konfidentiellt.
 • Skapat ett särskilt Safeguarding team. Kortfattat kan man beskriva Oxfams Safeguarding Team som ett dedikerat team som ska undersöka anklagelser om sexuella trakasserier, övergrepp och utnyttjande som riktas mot Oxfams personal och andra Oxfamrepresentanter. Oxfam var en av de första NGO:erna som skapade sådant team.
 • Väljer att offentligt rapportera incidenter.
 • Fortsätter att utveckla initiativ för att ge människor möjlighet att ge feedback på vårt arbete och vår personal, både direkt och anonymt.

Mer nyligen har Oxfam:

 • Utnämnt en oberoende konsult för att granska hur vi vidare främjar och verkställer en positiv kultur i hela vår organisation och utrotar oacceptabelt beteende.
 • Utökat denna granskning till rekrytering och hantering av personal i utmanande miljöer och nödsituationer.
 • I oktober förra året inrättades en global arbetsgrupp inom Oxfam under ledning av vår internationella vd Winnie Byanyima. Denna arbetsgrupp är ansvarig för att utveckla och genomföra en strategi mot sexuella trakasserier, utnyttjande och missbruk (SHEA) för hela Oxfam. Målet med strategin är att personer som kommer i kontakt med Oxfam och dess program är skyddade från sexuella trakasserier, utnyttjande och missbruk (SHEA). Detta inkluderar (men är inte begränsat till) personal, volontärer, partners och medlemmar i de samhällen med vilka vi arbetar. Förra året bedömde en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University Oxfams arbete inom detta som bästa praxis. Här är en länk till hela rapporten: http://fic.tufts.edu/assets/SAAW-report_5-23.pdf

Vi ska dessutom:

 • Ytterligare stärka granskningsprocessen vid rekrytering b la särskilda avsnitt i referenser och intervjuer om jämställdhetsperspektiv och värderingar.
 • Omarbeta personalinduktionsprocessen för att säkerställa att alla nyanställda lär sig mer om våra värderingar och uppförandekod, med obligatorisk utbildning om safeguarding inom de första veckorna av anställningen.
 • Upprätta en ny extern whistleblowing-hjälplinje (förutom vår nuvarande konfidentiella intern linje) för att uppmuntra fler anställda att att tidigt dela med sig av misstankar och oro.
 • Vara djupt involverade i flera initiativ för att göra ytterligare reformera vår sektor, som mekanismer för att dela med sig av underrättelser mellan NGO:er om personer som gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier.

Oxfam Internationals VD Winnie Byanyima har precis som vi andra berörts illa och har gjort ett uttalande som ni kan ta del av här: https://youtu.be/wdA7mnDZmwE

När det gäller frågor specifikt rörande risprojektet i Pakistan och Code of Conduct så är det obligatoriskt sedan 2012 att alla anställda undertecknar Oxfams code of conduct. Denna uppförandekod förklarar tydligt de beteenden som förväntas och krävs av personal och samarbetspartner när man utför något arbete för Oxfam.” (Niclas Holm, Oxfam Sweden 14 feb 2018)

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion