ÖppnaDörren får EU-miljoner för att påskynda etableringen av nyanlända 

2017.09.14

Det nationella initiativet ÖppnaDörren har beviljats närmare 16 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Målet är att underlätta nyanländas ingång på arbetsmarknaden genom möten med etablerade svenskar.

Projektet ÖppnaDörren startade 2015 och är ett samverkansprojekt mellan fyra ideella verksamheter; Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige och Svenska med baby. Syftet är att motivera och underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas på ett enkelt och naturligt sätt i vardagen.

– Medfinansiering från Europeiska socialfonden gör att vi kan påskynda spridningen av ÖppnaDörren och nå fler personer över hela landet, och därmed skapa bättre förutsättningar för integration och ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare inom ÖppnaDörren.

Under en treårsperiod, från 2017, går ESF in som medfinansiär till projektet för att utöka verksamheterna. Målet är att matcha 3 300 nyanlända med etablerade svenskar fram till år 2020.

– ÖppnaDörren har identifierat att nätverk är oerhört viktigt för att komma ut på arbetsmarknaden, genom att arbeta med breddade nätverk får dessutom nyanlända kvinnor och män språkträning och kunskap om det svenska samhället, säger Heidi Korn, nationell samordnare på ESF.

Axfoundation är inkubator för initiativet ÖppnaDörren.  Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling, är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Mer om oss på oppnadorren.se.

Artiklar