Nya intervjuer – Gröna Sverige stannar utan invandrad arbetskraft

2015.01.21

Över 80 procent av den arbetskraft som plockar svenska grönsaker som säljs i parti- och dagligvaruhandeln idag är utländsk arbetskraft. Ofta är det EU medborgare från Östeuropa som kommer hit som säsongsarbetare, varav en stor andel är inhyrda genom bemanningsföretag. Arbetsmiljö, arbetstider, ersättning och boendemiljö är ofta mycket annorlunda mot vad som är normalt förekommande i Sverige. Det handlar om mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor men det handlar också om spelregler och konkurrens i den gröna näringen.

Vi träffade Peter Lundqvist, SLU och Katarina Novak, Vd Skogs och Lantarbetsgivarförbundet i två samtal kring utländsk arbetskraft på svenska grönsaksodlingar.

Intervjuerna hittar du här:

Invandrad arbetskraft oumbärlig för Sverige

Gröna Sverige stannar utan invandrad arbetskraft

Intervjuerna är en del i det arbete Axfoundation gör tillsammans med Axfood och Martin&Servera som handlar om att säkra goda arbetsvillkor för de många människor som plockar de grönsaker som säljs inom dagligvaru- och partihandeln i Sverige.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion