Rapport: spårbarhet i livsmedelskedjan med blockkedja

2017.12.21

Under 2017 har Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, SLL och Karios Future genomfört en förstudie för att identifiera möjligheter med blockkedjetekniken för spårbarhet och transparens av livsmedel.

Förstudien har kartlagt vilka satsningar inom livsmedelskontroll och spårbarhet som pågår i Sverige och internationellt, samt vilka tekniker och projekt som kan vara värdefulla att känna till för att bygga lösningar med blockkedjan i framtiden.

Resultatet av förstudien identifierar tre användningsområden där blockkedjan kan bidra till ökad transparens och spårbarhet vad gäller livsmedel. 

  • Säkerställa information om sociala och miljömässiga förhållanden vid ursprungsproduktion
  • Spårbarhet av volymer längs med leverantörskedjan, ”från jord till bord”
  • Spårbarhet av enheter längs med leverantörskedjan, ”från jord till bord”

Förstudien går att ladda ner HÄR. Nästa steg blir att testa möjligheterna med blockkedjan i verkligheten, förhoppningsvis genom pilotprojekt under 2018.

 

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion