Nu är risprojektet i Pakistan igång

2017.08.04

Vi har påbörjat en socioekonomisk kartläggning av de tio byar i Punjabprovinsen som ingår i ”Ris i Pakistan-projektet” som vi driver tillsammans med Axfood.  I kartläggningen analyseras olika variationer av hushållsekonomier, kvinnors deltagande, infrastruktur, samhällsplanering i byn, naturresurser och myndigheters närvaro i byn.

En stor utmaning för småodlarna är att de har liten tillgång till externa resurser och expertis och små möjligheter att förhandla pris med uppköpare av ris. Det finns inga formella samarbeten bönderna emellan och produktiviteten och effektiviteten är låg. Därför är ett mål med projektet att upprätta tio odlarorganisationer, något som Oxfam har framgångsrik erfarenhet av sedan flera år inom annan typ av jordbruk i bland annat Pakistan, med syftet att stärka odlarna själva.

I detta projekt ska tio odlarorganisationer bildas i tio byar. De ska ha en rättvis representation av kvinnor och män samt resurssvaga hushåll och insatserna ska samordnas med myndigheter och privata aktörer. Odlarorganisationerna ska utveckla förbättrade metoder för odling av ris när det gäller miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Dessutom ska kvalitetsstandarder för ris utvecklas och kopplingarna stärkas mellan odlare, marknadsaktörer (t ex större privata, exporterande risproducenter som köper småböndernas ris) och myndigheter. Målet är att öka produktiviteten (kg/tunnland) och att kvaliteten blir högre, samt att förbättra småodlarnas ställning och förhandlingskraft när de säljer riset som produceras.

De större risproducenterna (som ingår i Axfoods leverantörsled) engageras så att de arbetar direkt med jordbrukarna med fokus på hållbarhet. Det innebär bland annat att säkra anständiga arbetsförhållanden och rättvis prissättning baserad på kvalitet.

Arbetsvillkoren för säsongsarbetare ska förbättras, särskilt vad gäller arbetande kvinnor och barn. Här ligger fokus på antidiskriminering, anti-trakasserier samt hälso- och säkerhetsfrågor.

Förberedande diskussioner har inletts för upprättandet av en multiintressentgrupp där pakistanska statliga myndigheter, experter och akademiker, leverantörer och odlare ska ingå.

Totalt ska projektet gynna 900 familjer, cirka 5 400 personer, baserat på att varje hushåll har sex familjemedlemmar i genomsnitt.

Det är Oxfam Pakistan som ansvarar för arbetet via den lokala organisationen Doaba Foundation. Andra aktörer som involveras är Jordbruksuniversitetet i Faisalabad och statliga Rice Research Institute in Pakistan. Projektet bygger på internationella riktlinjer för hållbar jordbruksutveckling och ligger i linje med den internationella standarden Sustainable Rice Platform, SRP, som Oxfam är del av.

Ris i Pakistan-projekt även knutet till Oxfams regionala program “Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investment in South East Asia” (GRAISEA) som finansieras av SIDA. Pakistan-delen delfinansieras av å ena sidan privatsektorn (Axfoundation, Axfood och risleverantören Rol-Ryz), å andra sidan av SIDA.

Vi återkommer med mer information om hur detta spännande arbete fortskrider under hösten!

Läs mer övergripande om projektet här.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion