Närmare 11 000 har mötts genom ÖppnaDörren

2016.12.15

ÖppnaDörren lanserades i november 2015 med målet att få 10 000 personer att träffas under det första året genom de fyra olika initiativen Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige och Svenska med baby. När vi nu närmar oss slutet av 2016 kan vi fira att närmare 10 848 personer har mötts med hjälp av ÖppnaDörren.

– Vi är flera som känt att vi vill verka för ett mer hållbart och öppet samhälle. Därför är vi så glada över att så många hittat till ÖppnaDörren. Jag är själv med i Kompis Sverige och blivit matchad med Neda och Mehdi från Iran. Kompismötena är oerhört givande med många skratt men vi pratar också om utmaningarna med att vara ny i Sverige och om olika vägar in i samhället, säger Carolina Sachs, generalsekreterare vid Axfoundation.

Enligt Statistiska Centralbyrån förmedlas sju av tio jobb med hjälp av nätverk. Men att det är svårt att bredda sina svenska nätverk på egen hand är det många som vittnar om, bland annat beroende på hur vi lever och bor i Sverige, och klimatet under vinterhalvåret. Samtidigt visar Volontärbyråns rapporter att allt fler vill engagera sig, men att det kan vara svårt att veta hur.

Axfoundations eget initiativ inom ÖppnaDörren är Yrkesdörren. Målet för det första året var att matcha 600 personer inom Yrkesdörren. I själva verket har 1 500 personer matchats vilket speglar det stora engagemang som finns bland etablerade svenskar att möta och öppna dörrar för dem som är nya i Sverige. Även om Yrkesdörren utlovar breddade nätverk snarare än jobb, vet vi att flera matchningar lett till även till praktikplatser och anställningar.

– Som ny i Sverige och utan kontakter kan det vara näst intill omöjligt att få jobb. Genom Yrkesdörren matchas man utifrån bransch, erfarenhet och utbildning. Man åtar sig att träffas i en timme och förmedla två nya kontakter och på så sätt skicka stafettpinnen vidare, säger Amelie Silverstople, programansvarig för ÖppnaDörren.

Enklare än så kan det knappast bli att göra en så viktig insats.

ÖppnaDörren tror att möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. Därför stöder vi fyra olika initiativ som alla bygger på möten mellan etablerade och nya svenskar. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen:
Yrkesdörren fokuserar på att skapa nya möten på arbetsmarknaden.
Invitationsdepartementet är middagsklubben för nya och etablerade svenskar.
Kompis Sverige skapar vänskapsband mellan människor från olika bakgrunder.
Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen.

Följ oss i sociala medier: @oppnadorren på Facebook, Instagram och LinkedIn. Tips sök #veckansyrkesdörr så får du fram alla profiler

Artiklar