Mat.se först med klimatsmarta sökningar

2019.07.03

Mat.se samarbetar med Axfoundation, Axel Johnson AB och Rise.

Mat.se samarbetar med Axfoundation, Axel Johnson AB och Rise.

Tillsammans med mat.se, Axel Johnson AB och RISE har Axfoundation tagit fram en klimatdatabas på produktnivå för mat.se sortiment med målet att göra det lätt för konsumenten att göra rätt.

– Omställningen av matsystemet är avgörande för att klara klimatet och Parisavtalet. Genom att nugda konsumenten att enkelt kunna göra mer klimatsmarta val kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion, säger Hanna Skoog på Axfoundation.

Nästan 30 procent av kunderna säger ja till att bli utmanade i sina matinköp och byta till andra produkter – för att själva bidra till ett bättre klimat. Det visar ett första resultat av detta unika forskningsprojekt kring klimatsmarta sökningar som Mat.se startat. De varor kunderna är mest beredda att byta ut är köttfärs, ris och vispgrädde.

E-handelskunder utmanas att förändra sitt köpbeteende

Under ett par veckor har e-handelskunderna hos Mat.se på frivillig väg fått anmäla sig till förstudien som ska visa exakt hur villiga konsumenterna är att förändra sitt köpbeteende för att minska klimatpåverkan från den mat vi äter. 27 procent har hittills tackat ja till att anta utmaningen.

Forskarna på RISE har under en längre tid analyserat hur enskilda livsmedel och ingredienser påverkar klimatet. Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) och alla livsmedel har fått ett värde uttryckt i kilo CO2e per kilo livsmedel. Med hjälp av detta värde kan man sedan se påverkan mellan jämförbara produkter som exempelvis att ris har tio gånger större klimatpåverkan än potatis.

Klimatsmarta sök gör att 32% väljer alternativ till köttfärs

I projektet har man identifierat livsmedel med hög klimatpåverkan och lyfter fram klimatsmarta alternativ till dessa genom den nya tjänsten ”klimatsmarta sök” på Mat.se. Söker kunderna exempelvis på ordet köttfärs till favoriträtten spagetti och köttfärssås så får de även upp klimatsmartare alternativ så som kycklingfärs och sojafärs. Efter tre veckor visar primära resultat att 32 procent av de som sagt ja faktiskt väljer ett klimatsmart alternativ till köttfärs. Nio byter byter ut vispgrädde och hela 13 procent väljer ett alternativ istället för ris.

”Genom att ta fram och tydligt synliggöra klimatdata ska svenska konsumenter för första gången aktivt kunna välja varor med lägre klimatpåverkan. Vi vill driva utvecklingen av dagligvaruhandeln i rätt riktning och därmed minska den totala klimatpåverkan” – Karin Jelkeby, verksamhetsansvarig på Mat.se

Målet är att bidra till hållbar konsumtion och produktion av livsmedel

Livsmedelskonsumtionen står i dag för cirka 25 procent av hushållens totala klimatavtryck. När databasen i höst är helt utbyggd kommer en merpart av Mat.se:s sortiment vara klimatberäknade.

”För RISE är det övergripande målet att bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion av livsmedel i Sverige. Därför är det viktigt för oss att stötta det här projektet med vår kunskap och forskning” – Britta Florén, projektledare på RISE.

Bakom satsningen av klimatsmarta alternativ står Axfoundation och Axel Johnson som båda varit viktiga partners och finansiärer till klimatdatabasen.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion