Livsmedelsaktörer krokar arm för bättre vatten

2015.02.05

Över 70 procent av allt vatten som används i världen går till produktion av livsmedel. Den ökande köttkonsumtionen kräver mycket vatten (det går åt mer odlingsmark för ett kilo djurprotein än för ett kilo växtprotein), samtidigt som det vegetabiliska jordbruket också innebär stora vattenutmaningar; konstbevattning kan leda till att vattendrag och brunnar tidvis torkar ut, och stora mängder konstgödsel rinner ut med regnvattnet och hamnar i vattendragen. Det bidrar till övergödning i haven med döda havsbottnar som följd.

Prognoser visar att två tredjedelar av jordens befolkning kan lida brist på vatten redan år 2025 och ett stort antal växt- och djurarter hotas av utrotning på grund av vår vattenanvändning.

Axfoundation och Axfood deltar i ett nytt nationellt branschinitiativ under ledning av Stockholm International Water Institute (SIWI). Samarbetet ska resultera i gemensamma verktyg och förhållningssätt för den del av den svenska livsmedelsbranschen som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt.

Läs pressreleasen här

Nytt vattensamarbete i livsmedelsbranschen

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion