Krafter för förändring – Axfoundation i Almedalen 3/7

2017.06.13

De projekt vi jobbar med just nu är för spännande för att inte berätta om. Kom till Clarion Hotel Wisby den 3 juli kl 12-17, då vi presenterar hur Axfoundation möter de stora globala utmaningarna genom pilotprojekt. Blockkedjan, leverantörsansvar, mångfald och etablering är ämnena för dagen, på temat ”Krafter för förändring”.

Genom fyra seminarier med spännande och kunniga gäster vill vi inspirera till handling. Kom på ett eller alla fyra! Varje seminarium är 45 minuter, däremellan en kvarts paus. Väl mött!

____________

Kl. 12.00-13.15: Nordiskt initiativ för leverantörsansvar i Thailand
På Axfoundations initiativ går 14 nordiska matföretag samman i ett projekt, för att minska risken för oetisk rekrytering och missförhållanden på fabriker i Thailand. På detta seminarium presenterar Sveriges största livsmedelsföretag pilotprojektet. Swedwatch ger en bakgrund till de problem som migrantarbetare kan råka ut för i Thailand. Ed tech-företaget QuizRR berättar om sitt utbildningsverktyg. Ett samtal om styrkan i att samarbeta och försöka hitta nya lösningar på utmanande marknader. Vi får också lyssna till dem det handlar om: fabriksanställda i svenska företags leverantörsled. Vi bjuder på lätt förtäring.

Medverkande: Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig Varor på Axfood, Christina Snöbohm, Chef Kvalitet Inköp på Coop, Jenny Uhlmann, Hållbarhetsutvecklare på ICA och Linda Scott Jakobsson, Researcher på Swedwatch, Viveka Risberg, programansvarig Axfoundation.
Moderator: Kristina Henschen, Kanslichef på Union to Union
Eventet på Facebook och eventet via Almedalens hemsida

____________

Kl. 13.30-14.15: Är blockkedjan framtidens lösning på spårbarhet i livsmedelskedjan?
Lasagne på hästkött, torsk som säljs som Alaska Pollock, smörjolja som saluförs som olivolja, billiga druvor förklädda till Pinot noir – listan kan göras lång och frågorna är komplexa. Lösningen på problemet kan vara blockkedjan, det näst mest sökta ordet på Gartner. Axfoundation har därför tillsammans med Kairos Future, Martin &Servera, SKL Kommentus, Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling och Örebro universitet startat ett pilotprojekt för att utvärdera om blockkedjeteknik kan underlätta livsmedelskontroll och spårbarhet.

Medverkande: Carolina Sachs, generalsekreterare, Axfoundation, Magnus Nikkarinen, Head of Public Affairs, The Swedish Food Retailers Association, Pauline Göthberg, Nationell Samordnare, Socialt ansvarstagande offentlig upphandling i Sveriges landsting och regioner, Oliver N Oram, CEO, Chainvine Ltd, Hrvoje Stanic, European Team leader at Inter Pares Trust, The world’s largest reserach project on digital records and blockchain expert.
ModeratorMagnus Kempe, Director Retail and Finance, Kairos Future
EventetFacebook och eventet via Almedalens hemsida

____________

kl. 15.00-15.45: Civilsamhället och integration – är det verkligen allas ansvar?
När många sökte skydd i Sverige under hösten 2015 var det civilsamhället som först reagerade. Idag, snart två år senare, är situationen annorlunda och etablering på agendan. Den långsiktiga integrationen är vår stora gemensamma utmaning. Hur stöttar vi de som är nya i Sverige? ÖppnaDörren hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Men hur viktiga är mötena för ömsesidig förståelse och minskad segregation? Hur verkar vi för en inkluderande integration och förkortar etableringsprocessen? Flera initiativ fokuserar på språkträning, möten mellan nya och etablerade svenskar över middag eller fika, med eller utan barn, för att bygga nätverk och bryta utanförskap. Men räcker det? Experter, change makers, beslutsfattare och de som berörs allra mest samtalar under 45 min utifrån följande två frågor: Hur kan civilsamhällets roll, engagemang och stöd förstärkas? Finns det hinder och vilka är de? Moderator: Amelie Silfverstolpe, programansvarig för ÖppnaDörren. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation som lanserades i november 2015.

Medverkande: Ebba Åkerman, middagsminister, Invitationsdepartementet, Lina Makso, Head of performance, Invitationsdepartementet, Morteza Eslahchi, Projektledare, Kompis Sverige, Meyling Calero, Samordnare, Svenska med baby, Caroline von Uexküll, Verksamhetschef, Svenska med baby
Moderator: Amelie Silfverstolpe, Programansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation
EventetFacebook och eventet via Almedalens hemsida

____________

kl.16.00 – 16.45: Lösningsperspektiv på utlandsföddas yrkesetablering
När 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter, har man en chans som nyanländ? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vilka är de nya svenskar som ska etableras? Vilka är yrkena där kompetens saknas och vilka är förutsättningarna för integration? Yrkesdörren underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas för att prata om jobb och bredda professionella nätverk. Vi tror att möten är viktigt för en lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden för alla de som är nya i Sverige. Yrkesdörren är ett initiativ av Axfoundation. Samtalet och diskussionerna tar avstamp i flera rapporter, bl.a. Juseks som visar att etableringen på arbetsmarknaden går för sakta. Vad betyder det för arbetsmarknaden och för kompetensförsörjningen?  Vi diskuterar utmaningar och lösningar och processen kring etableringen på arbetsmarknaden med fyra olika perspektiv. Samtalsserien är en del av Axfoundations program på Almedalen: Krafter för förändring!

Medverkande: Anders Kessling, Statsskereterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Maria Branestam, HR-Direktör, Martin&Servera, Jesper Strömbäck, Professor, Göteborgs universitet, Sofia Larsen, Ordförande, Jusek
Moderator: Amelie Silfverstolpe, Programansvarig ÖppnaDörren, Axfoundation:
Eventet på Facebook och eventet via Almedalens hemsida

_____________

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Vi tror på företagande som förändringskraft och på breda samarbeten med relevanta aktörer i samhället. Mer om Axfoundation och vår arbetsmodell här.

Kontakt för mer information om Axfoundation på Almedalen: Maureen Hoppers, Kommunikationsansvarig för ÖppnaDörren vid Axfoundation.

Artiklar