Hållbarhetsturné rullar i april

2016.04.07

We_change, ungdomar.se stora hållbarhetssatsning för gymnasieskolan, är nu ute på sin femte turné. I år diskuterar man hållbarhet utifrån FN:s 17 globala mål tillsammans med 5000 gymnasieungdomar i åtta svenska städer.

We_change är en unik plattform där skolor, myndigheter, kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer kan möta Sveriges unga för att tillsammans engagera sig för en hållbar utveckling. We_change vill göra begreppet hållbar utveckling och vad det innebär (på en global, nationell och lokal nivå samt för individen) relevant och intressant för unga. Unga ska känna att de har betydelse för samhället och att de kan påverka framtiden.
Lärarsatsning

För att skapa större möjligheter för unga att ta till sig kunskap om hållbar utveckling är det viktigt att lärarna är med på tåget. Under 2013 startade därför Axfoundation och ungdomar.se gemensamt upp We_change_lärare för att stötta lärare med inspiration och verktyg för att bättre kunna integrera hållbar utveckling i undervisningen.

Läs mer om projektet på We_Change Lärare

we_change 2016 rätt håll

Thorildsplans gymnasium, Stockholm

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion