Blockkedjans möjligheter i livsmedelskedjan  

2018.09.27

Under 2017 genomförde Axfoundation tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling (Sveriges Landsting och Regioner) och Karios Future en förstudie för att identifiera möjligheter med blockkedjetekniken för spårbarhet och transparens av livsmedel.

Som ett nästa steg inleder Axfoundation nu ett samverkansprojekt tillsammans med IBM för att genomföra 2-3 designstudier på verkliga case från livsmedelskedjan. Syftet är att utvärdera var blockkedjeteknik kan skapa värde och under vilka förutsättningar.

Axfoundation vill kartlägga organisatoriska, tekniska och affärsmässiga möjligheter och utmaningar. Att utforska och lära tillsammans med andra aktörer i livsmedelsbranschen tror vi är ett effektivt sätt att få konkret kunskap om hur blockkedjan kan tillämpas i livsmedelskedjan. Projektet kommer vara uppbyggt kring tre heldagsworkshops där vi med ledning av IBM genomför designstudierna. De tre casen innefattar spårbarhet av MSC-certifierad fisk, garanti för arbetsvillkor i jordbruksodlingar i Marocko och transparens av svenska mervärde i svensk grisuppfödning.

Målet med projektet är att efter genomförda workshops har en tydlig kartläggning av blockkedjans möjligheter och begränsningar per case, samt en ökad förståelse i projektgruppen kring hur och när blockkedjan kan addera värde och utgöra ett medel för att arbeta med spårbarhet och transparens i livsmedelskedjan.

Aktuellt inom Hållbar produktion och konsumtion