ÖppnaDörren, ett initiativ av Axfoundation

2015-11-16

Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling, lanserar idag ÖppnaDörren, ett nytt initiativ som hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Målet är att bidra till ett öppnare samhälle.

Segregationen ökar i många delar av landet och det tar i snitt sju år för en person med utländsk bakgrund att ta sig in på arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på. Därför startar Axfoundation idag ÖppnaDörren, en webbportal som gör det enklare för nya och etablerade svenskar i alla åldrar att mötas, i hela landet.

Webbportalen öppnadörren.se samlar fyra olika initiativ där man kan göra enkla saker som att fika, träffas med barnen, äta middag och prata jobb. Målsättningen är att snabba på integrationen i Sverige genom att underlätta för personliga möten.

 – När man kommer till en ny plats, var det än är i världen, så behöver man kontakter, någon som kan öppna dörrar och förklara hur saker funkar, säger Alexandra Mörner arbetande styrelseordförande på Axfoundation.

De fyra projekt som samlas i ÖppnaDörren hjälper människor att skapa kontakter genom aktiviteter som inte tar mer än några timmar att genomföra:

Invitationsdepartementet gör det enkelt att bjuda hem någon med annan bakgrund på middag.

Kompis Sverige skapar vänskapsband mellan människor med olika bakgrund.

Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga med ursprung från hela världen.

Yrkesdörren matchar ihop nya och etablerade svenskar utifrån yrkesroll och bransch för att bygga jobbrelaterade nätverk.

Från och med idag kan vem som helst anmäla sig för att vara med. Under 2016 har vi som mål att över 10 000 personer ska mötas genom ÖppnaDörren. Vår gemensamma vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare från norr till söder.

– För när människor möts, samtalar och delar med sig, stävjar vi rädsla och kan börja bygga ett samhälle där alla kan komma till sin rätt. Just nu behöver vi hjälpas åt mer än någonsin. ÖppnaDörren vill göra det enkelt för många att ta steget och faktiskt göra något, fortsätter Alexandra Mörner.

 

FAKTA

Yrkesdörren är det projekt inom ÖppnaDörren som Axfoundation står bakom och som syftar till att göra det lättare och snabbare att komma i arbete. Där kan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk, möta nya svenskar som vill bygga upp sitt nätverk. Målet är att öppna nya dörrar och ge nya kontakter som i sin tur öppnar nya dörrar.

ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling. Axfoundation är en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Axfoundations program för social hållbarhet där ÖppnaDörren ingår fokuserar bland annat på mångfald och integration i Sverige. www.axfoundation.se

ÖppnaDörrens hemsida och Yrkesdörrens matchningssystem har skapats tillsammans med den digitala designbyrån Ocean Observations. Som strategisk partner har de genom undersökande metoder hjälpt till att ta reda på målgruppernas behov, motiv och beteenden och med utmaningen i att skapa ett system som matchar och förbereder etablerade och nya svenskar, som inte känner varandra, på ett möte som ska vara meningsfullt för båda parter.

 

Här finns vi!

www.öppnadörren.se

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Kontakt:
Amelie Silfverstolpe, Programansvarig för ÖppnaDörren
0708-345 645

Maureen Hoppers, Kommunikationsansvarig ÖppnaDörren
072-540 54 00

Resurslänkar

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-samst-pa-integration.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/

http://www.utredarna.nu/kristinapersdotter/2009/12/08/brist-pa-kontakter-och-diskriminering-pa-arbetsmarknaden/

Artiklar