Vegafish: Land blir smart havsodling – Matilda Olstorpe

Uppsala företaget Vegafish har seglat upp som ett snabbväxande alternativ till jordbruk. Nu odlas räkor i stallar där boskap förr fanns. Räkor växer och skördas  i smarta slutna vattensystem.

Se Matilda Olstorpe berätta om räkornas roll för maten, klimatet och om motkrafter som hindrar snabbare utveckling av företag med hållbara innovationer.

Intervjuer