”En förändring sker i Pakistan” – Saira Akhtar

Saira Akhtar är docent i sociologi vid University of Agriculture, Faisalabad i Pakistan. Hennes expertis ligger inom fattigdomsbekämpning och kvinnors rättigheter. Saira engagerar sig i Rice-projektet initierat av Axfood och Axfoundation och syftar till att stärka småhållare och kvinnliga arbetare i basmatirisodling.

Oxfam och Doaba Foundation genomför projektet som samfinansieras av Sida. Denna intervju görs ett år efter projektets start där Saira förklarar vad det har bidragit med hittills. Filmad av Axfoundation 30 januari 2018.

Intervjuer