Att ändra indiers syn på mat – Sunita Narain

Med vetenskapligt grundade kunskaper som främsta medel och med hjärtat i Indien omfamnar Sunita Narain världens utmaningar. Hon är inställd på att bryta  tänkesätt hos den indiska allmänheten för att hjälpa dem att göra bättre val av mat och livsmedel.

Övervikt är en utmaning för Indien precis som att det är en global utmaning. I Indien används traditionellt ofta vegetariskt i måltider men fast food och mat med ohälsosamma tillsatser är allt vanligare.

Som direktör för Indiens centrum för vetenskap och miljö har Sunita Narain anammat en aktivists sätt att sprida information och kunskap om mat. Med målet att förändra till sunda och hållbara val. Vi fick chansen att träffa henne på EAT Forum 2014 i Stockholm.

Intervjuer