Perennt istället för plöjt – Anna Westerbergh

Anna Westerbergh är docent i genetik och växtförädling på SLU. Hon berättar om hur odling av fleråriga sädesslag kan bidra till att minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan.

Intervjun gjordes i samband med Axfoundations arrangemang Sanning och konsekvens på Fotografiska den 10 oktober 2017. Intervjun är filmad av Irene Lopez/Fanzingo.

Intervjuer