Varför behöver livsmedelsbranschen gemensamma antibiotikakriterier? – Maria Lundesjö

Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att utveckling och spridning av antibiotikaresistens hos livsmedelsproducerande djur minimeras. Nu uppdaterar Axfoundation tillsammans med en rad aktörer antibiotikakriterierna – den lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Maria Lundesjö på ICA berättar om varför en gemensam syn i branschen är viktigt.

Kontakt

Intervjuer