Soja från Cerradon: Kan avskogningen stoppas? – Frederico Machado

Under ett möte med den svenska Sojadialogen satte sig Axfoundation ned med Frederico Machado från WWF-Brasilien för att höra hans tankar om varför skyddet av Cerradon är viktig för planeten. Men också för att förstå vilka insatser som görs för att sojakonsumerande företag, finansiella institutioner och sojaproducenter ska hittar en lösning som kan förena jordbruk och skyd av den återstående Cerradon. Cerradon, ett område som står för 50% av den brasilianska sojabönsproduktionen, ligger i topp när det gäller avskogning i världen. Mer än hälften av vegetationen har förstörts på bara några decennier.

Sojabönsproducenterna i Brasilien har redan konsulterats och det finns ett förslag på bordet vad gäller ekonomisk kompensation – en kompensation som skulle kunna betala jordbrukarna för att skydda Cerradon. Men lösningarna har ifrågasatts vilket hindrar genomförandet. Finns det en väg framåt – eller är bojkott av soja från Brasilien en lösning?

Intervjuer

Kontakt