Om Framtidens Mat – Antonia Ax:son Johnson

I samband med Axfoundations 25-årsjubileum spelades en serie intervjufilmer in. I filmerna ger grundaren Antonia Ax:son Johnson sin personliga syn på världens hållbarhetsutmaningar och hur Axfoundation tar sig an dem. I just den här filmen berättar Antonia om arbetet med programområdet Framtidens Mat på Torsåker gård, utvecklingscentret för hållbara livsmedel. Hon ger också sin syn på några av de globala utmaningar världen står inför; klimatförändringar, utarmade jordar och antibiotikaresistens.

”För att klara matförsörjningen och miljön måste vi hitta hållbara sätt att producera mat, därför driver Axfoundation programmet Framtidens mat på Torsåker gård norr om Stockholm. Här odlar vi, testar och prövar oss fram, egentligen hela vägen från sötlupinen på åkern till den färdiga baljfärslasagnen i butik.” – Antonia Ax:son Johnson.

Act to Inspire & Inspire to Act

De klimatfrågor som Antonia Ax:son Johnson började kämpa för på 80-talet utgör idag en lägsta nivå för många företag. Mycket har hänt men det återstår också mycket att göra.

– Vi utsätter vår planet för ett enormt tryck. Det är en miljöpåverkan som bryter in i vår vardag och som är skrämmande. Jag känner i mina mörkaste stunder att jag inte vet vad som kommer att hända och hur det kommer att utvecklas. I mina ljusare stunder tror jag på mänskligheten och på vår förmåga att hitta lösningar.

”Axfoundation har ju blivet en hub, en do-thank som vi brukar säga. Vi vill göra för att skapa en mer hållbar värld. Kan vi rädda välden? Nej men vi kan ge goda exempel och hoppas att det inspirerar andra att vara med. Vi vill vara öppna, öppna till andra samarbetspartners och andra som vill lyssna på vad vi gör.”

Hållbart foder

Ett annat exempel som testas på Torsåker gård är hållbart foder. Här knyts hela livsmedelskedjan ihop i praktiken. På Martin & Serveras dotterbolag Grönsakshallen Sorunda skärs idag grönsaker och frukt. Det som blir över blandas med brödsvinn från Axfood och blir mat åt soldatflugelarver.

– Vårt företag Martin & Servera skalar äpplen och apelsiner till fruktsallad som de sedan levererar till restauranger. Istället för att slänga det kan vi ta skalet och ge till soldatflugelarver. Larverna i sin tur kan användas som mat till nya typer av kycklingar eller till odlad lax. På så sätt kan fisken få larverna istället för att man trålar våra havsbottnar. Om det här skulle gå vore det fantastiskt! Vi har många partners i Sverige som vi arbetar tillsammans med kring detta – att göra något sant cirkulärt.

Hållbara odlingsmetoder

Hur vi brukar jorden är en annan central fråga inom Framtidens Mat. Runt om i världen diskuteras och testas odlingssätt där man inte längre sätter plogen i jorden.

”Det finns en stark rörelse, i USA framförallt, som heter no-till, det vill säga att man inte ska plöja. Detta arbetar vi med i ett nytt projekt på Torsåker gård. Det handlar till exempel om att odla en vetesort som får rötter som är fyra meter långa. De binder jorden, de är perenna och återkommer år efter år. Det vi nu försöker förstå är var i Sverige de olika typerna av perenna växter kan växa.”

Antibiotikaresistens, djuretik och industriell produktion

Antonia Ax:son Johnson lyfter också utmaningarna kring dagens industriella produktion av köttråvara.

– Det finns hos mig ett starkt djuretiskt perspektiv. Jag är, och har varit hela mitt liv, något av en djurnörd. Jag håller på mycket med hästar och hundar i min vardag. Och när man ser den industriella köttproduktionen, den är ju oerhört tuff för djuren. Samtidigt som vi naturligtvis måste vara moderna, effektiva, lönsamma i jordbruken. Vi vill ju inte gå tillbaka till något ursprung som inte är bra för bönderna. Det vi vill söka är moderna metoder som har sin bas i den gamla kunskapen och sedan utveckla dessa vidare.

 

Våra program