Odling på schemat – Anna Aldén

Odling på schemat är ett projekt där barn och unga bjuds in till att odla grönsaker, rotfrukter och blommor som en del av undervisningen i skolan. Många barn har inte en någon egen erfarenhet av att odla mat.

Med hjälp av det här projektet så får unga egna konkreta erfarenheter av hur odling går till och var vår mat kommer ifrån. Att upptäcka bin i en bikupa och förstå hur viktiga de är för att pollinera växter är något de också får vara med om. Vi var med en grupp förskolebarn en dag när de odlade och mötte bin för första gången. Och vi intervjuade Anna Aldén som är en av ledarna.

Odling på schemat är ett samarbete mellan: Naturskolan i Uppsala, NaturskoleföreningenBee Urban och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

Intervjuer