Med 1 miljon dagliga kunder och 82 miljarder i nettoomsättning är Axel Johnson ett av Nordens största företag inom handel och tjänster. Idag är materialflödena primärt linjära – så var exakt finns potentialen för cirkulära lösningar? Den frågan ställde sig Axfoundation tillsammans med Axel Johnson-koncernens bolag och tog sig an att göra en cirkulär diagnos. Kartläggningen, som avslutades 2018, har satt ett monetärt värde på viktiga resursflöden inom koncernen och identifierat resursflöden som är så pass värdefulla att de är rimliga att hitta cirkulära modeller för. Som ett resultat av diagnosen initierades ett arbete att utveckla dessa modeller.

2017-10-24

Drive for Life

Axfoundation stöttade Drive for Life under 2018 under uppstart av deras verksamhet i Sverige då...

Läs mer