Den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. Samtidigt är personliga kontakter och nätverk ofta avgörande för att hitta ett jobb i Sverige. Så många som 8 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Den här utmaningen, i kombination med att det tar 7–8 år för en utrikesfödd att hitta ett jobb i Sverige, gjorde att Axfoundation 2015 startade matchningsverksamheten Yrkesdörren. Inom ramen för vårt integrationsinitiativ ÖppnaDörren fungerade Axfoundation som ett växthus för den initialt småskaliga organisationen. Förändringsteorin var enkel: Möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. Efter fem år av framgångsrika matchningar mellan nya och etablerade svenskar med erfarenhet från samma bransch, knoppades Yrkesdörren av. Hösten 2020 blev Yrkesdörren en del av Axelerate, Axel Johnsons satsning på inkludering och mångfald. På så sätt kunde verksamheten skalas upp ytterligare och bidra till en transformativ förändring.

Exceptionell Råvara, Smakmötet

2018-12-01

Exceptionell Råvara

Axfoundation är aktiva i styrelsen för Exceptionell Råvara. Föreningens syfte är att driva utvecklingen och...

Läs mer
Migranternas barn

2018-10-04

Migranternas barn

Migranternas barn är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation i samarbete med Stockholm Stadsmissionen...

Läs mer