I dag står livsmedel för cirka 25% av individens klimatavtryck. Samtidigt visar studier att konsumenter genom ökad kunskap kan halva sin klimatpåverkan från just livsmedel. Så – hur kan vi uppmuntra konsumenter till ett mer hållbart beteende? I ett pilotprojekt stöttade Axfoundation under 2019 e-handeln Mat.se att använda nudging för att guida kunderna till mer klimatsmarta val. Samma år lanserade Mat.se den största klimatmärkningen av livsmedel som någonsin hade gjorts.

Migranternas barn

2018-10-04

Migranternas barn

Migranternas barn är ett tidigare projekt med stöd från Axfoundation i samarbete med Stockholm Stadsmissionen...

Läs mer