With e-commerce growing in the grocery trade, the amount of plastic and paper bags not being reused or recycled is also increasing. In a previous project, Axfoundation, together with a number of partners, developed a hypothesis for a potential solution that has received a positive response from the grocery industry.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-11-09

Smart loops

The Smart Loops project maps obstacles and enablers of the transition to smaller material loops...

Read more