Can a light version of Conservation Agriculture be key to increasing carbon sequestration in the soil? The method known as the “Sättra Method” is practiced at and around the fields of Torsåker Farm, Axfoundation’s test farm and practical center for the sustainable food systems of the future. With reduced tillage, fewer working hours, lower carbon emissions from machinery and maintained or increased crop yields, the method certainly had its advantages. But does it also increase soil carbon sequestration? Together with researchers and farm advisors, Axfoundation set out to scientifically evaluate the method’s long-term effects on the ground. A journey that proved harder than anticipated.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020.11.09

Smart loops

The project Smart Loops aimed to evaluate whether it is possible to have a specific...

Read more