Rice is one of the most widely consumed grains in the world, but it is also connected to major social and environmental challenges. When basmati rice from Punjab sailed up as a high-risk crop in 2015, we got engaged: What can value chain actors do to improve the livelihoods of farmers and reduce the environmental impact upstreams? This resulted in a long-term public-private funded partnership where Axfoundation collaborated with actors throughout the value chain. As a result, the Garant brand’s basmati rice is now more sustainably produced, and a formula has been piloted turning aid into sustainable trade.

I projektet Smarta loopar kartläggs hinder och nycklar för omställningen till mindre materialloopar av plast och textiler i Sverige. Utifrån ett antal fallstudier, däribland Axfoundations pågående initiativ Från avfall till mode utforskar vi om det är lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier, som ger rätt kvalitet och känt innehåll. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med ett flertal partners, däribland Axfoundation.

2020-11-09

Smart loops

The project Smart Loops aimed to evaluate whether it is possible to have a specific...

Read more