Tipping Points 2013

Med anledning av Axfoundations 20-års jubileum 2013 hölls seminariet "Tipping Points – How small things you do make a sustainable difference" på Fotografiska i Stockholm. Här kan du ta del av några av talarnas tankar och presentationer.

Intervjuer

Människans Natur sedan starten