Tema Tipping Points – Milad Mohammadi

Med anledning av stiftelsens 20-års jubileum hölls seminariet Tipping Points – How small things you do make a sustainable difference. Milad Mohammadi var en av talarna.

Intervjuer